Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer hierover. Deze website gebruikt cookies.

‘Drie oud-wethouders aan het roer’

De komende vier jaar staan drie oud-wethouders bij VWS aan het roer. Bruno Bruins was van 2000 tot 2006 wethouder in Den Haag, Hugo de Jonge en Paul Blokhuis komen vers uit Rotterdam en Apeldoorn. Kennis van gemeenteland bezitten ze dus volop. Welke ervaring nemen ze nog meer mee?

Hugo de Jonge (40), minister van VWS

Hugo de Jonge kent Den Haag. Voordat hij wethouder in Rotterdam werd, was hij beleidsmedewerker Onderwijs voor de Tweede Kamerfractie van het CDA en vervolgens politiek assistent van minister Maria van der Hoeven en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Diezelfde functie vervulde hij tijdelijk voor premier Jan Peter Balkenende. Ook was hij, van 2008 tot 2010, projectleider Taskforce Gratis Schoolboeken en programmamanager Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van OCW. Maar hij startte zijn loopbaan in het basisonderwijs. Op de Akker in de Tarwewijk stond hij voor groep 7. Op zijn 23e was hij adjunct-directeur van de Da Costa School in Rotterdam-Zuid.

In 2010 verruilde Hugo de Jonge Den Haag voor Rotterdam. In zijn eerste termijn als wethouder was hij verantwoordelijk voor de portefeuilles onderwijs, jeugd en gezin. In mei 2014 kwam daar zorg bij. Op eigen verzoek, om beter de verbindingen tussen deze domeinen te kunnen maken. Hugo de Jonge is vooral bekend als de man die in Rotterdam een project op poten zette om kwetsbare ouders te overtuigen vrijwillig anticonceptie te gebruiken. Veel minder bekend is zijn strijd tegen eenzaamheid onder ouderen. Dankzij het programma Voor Mekaar gaan in Rotterdam vrijwilligers op bezoek bij mensen van 75 jaar en ouder en is de eenzaamheid onder ouderen afgenomen. Ook speelde hij een belangrijke rol in de decentralisatie. Van een gemeente die op achterstand stond, maakte hij van Rotterdam een voorbeeldgemeente voor heel Nederland.

Hugo de Jonge werd op 26 september 1977 geboren in Bruinisse als zoon van een dominee. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen. Hij houdt van hardlopen en componeert en dirigeert graag bruiloftsmuziek.

Bruno Bruins (54), minister voor VWS

Even was Bruno Bruins staatssecretaris van Onderwijs, van 7 juli 2006 tot 22 februari 2007. Nu keert hij terug als minister voor VWS. Bruno Bruins studeerde rechten en bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij begon zijn loopbaan in het vervoer, bij de vervoersbedrijven Westnederland en de HTM. Hij was zes jaar gemeenteraadslid voor de VVD in Den Haag en vervolgens zes jaar wethouder. Met in zijn portefeuille – hoe kan het ook anders – verkeer, maar ook binnenstad en beschermde stadsgezichten. Er volgde een aantal interim-functies: staatssecretaris van Onderwijs, waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg, Randstad Gezant, interimdirecteur opleidingscentrum ROI. In 2008 ging hij terug naar het vervoer en werd lid van de raad van bestuur van Connexxion. Van 2012 tot nu was hij voorzitter van de raad van bestuur van UWV, waar hij een grote bezuinigingsoperatie leidde.

Bruno Bruins werd op 10 juli 1963 geboren in Arnhem. Hij woont in Scheveningen met zijn vrouw en drie zonen. Hij luistert graag soul, ook op zijn werk.

Paul Blokhuis (53), staatssecretaris van VWS

Paul Blokhuis startte zijn loopbaan in Den Haag. Na zijn studie geschiedenis in Leiden ging hij in 1990 aan de slag als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van de RPF, die later opging in de ChristenUnie. Maar liefst zestien jaar vervulde hij deze functie. Leuk detail: toen hij in 2006 stopte, nam Carola Schouten zijn taak over. Schouten is nu minister van Landbouw. Van 2003 tot 2006 was hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 was Paul Blokhuis lijsttrekker in Apeldoorn. De partij kreeg er een zetel bij en kwam op drie. Paul Blokhuis werd wethouder, met in zijn portefeuille welzijn, zorg, dienstverlening en facilitaire zaken. Zijn periode als wethouder werd sindsdien maar één keer onderbroken: in februari 2012 diende hij samen met de drie andere wethouders van Apeldoorn zijn ontslag in. De aanleiding? De harde conclusies uit het onderzoeksrapport naar het miljoenenverlies bij het grondbedrijf van de gemeente Apeldoorn. Na een nieuwe formatie werd hij op 29 maart 2012 opnieuw geïnstalleerd. Paul Blokhuis staat voor zijn overtuigingen, dat bewijst de Apeldoornse discussie over nieuwe gokkasten in 2016. Paul Blokhuis was tegen, meer gokkasten vergroot immers het risico op gokverslaving. De gokkasten kwamen er toch, omdat een meerderheid van de gemeenteraad voor uitbreiding was. Paul Blokhuis liet officieel aantekenen het oneens te zijn met het besluit.

Paul Blokhuis werd op 14 november 1963 geboren in het Groningse Zuidhorn als zoon van een predikant. Hij heeft acht broers en zussen, onder wie muziekjournalist Leo Blokhuis. Paul Blokhuis is getrouwd en heeft vier dochters. Hij woont in Apeldoorn.

‘Hugo wil het verschil maken’

Inhoudelijk, goed in staat contact te maken en gericht op het resultaat. Het zijn eigenschappen die een minister goed kan gebruiken. En Hugo de Jonge bezit ze in grote mate, zeggen mensen die hem goed kennen unaniem. Dat wat hij zelf geeft, vraagt hij ook van zijn ambtenaren: hard werken, nadenken en weten wat er toe doet.

Ciska Scheidel, directeur Publieke gezondheid bij VWS

“Voordat ik afgelopen september bij VWS begon, was ik programmamanager in Rotterdam. Mijn afscheidsspeech kreeg ik van Hugo. Toen maakte ik nog het geintje ‘ik zie je wel in Den Haag!’ In de zes en een half jaar dat ik met hem heb samengewerkt, heb ik hem leren kennen als een gepassioneerde man met een ongelooflijke drive: op de inhoud en het resultaat. Hij wil het naadje van de kous weten en dat maakt hem inhoudelijk sterk. In Rotterdam was hij vernieuwend en een voorbeeld voor de rest van het land met de decentralisatie van de jeugdzorg, het jeugdbeschermingsplein, de aanpak van eenzaamheid van ouderen en de aanpak van kindermishandeling. Dat hij leraar is geweest merk je als je met hem op werkbezoek gaat. Hij is makkelijk in de omgang, durft door te vragen, kan goed met mensen omgaan. Als wethouder keek Hugo altijd vanuit de Rotterdammer: wat komt die tegen, welke belemmeringen? Als minister zal hij dat vanuit de burger doen.”

Mirthe Stoeckart, wethouderssecretaresse bij de gemeente Rotterdam

“Werken voor Hugo is hartstikke leuk en dynamisch. ‘Never a dull moment!’ Hugo is iemand die heel goed weet wat hij wil en krijgt daardoor veel voor elkaar. Wat hem zo leuk maakt? De energie die hij uitstraalt. Dan blijf je zelf ook ‘spot on’. Ik zit in ieder geval nooit duimen te draaien. Bovendien is hij heel aardig. Dat moet ook wel, anders houd je het harde werken niet vol. En dan is het niet erg als hij ’s avonds nog een berichtje stuurt. Ik heb mijn telefoon altijd aan staan.”

Onno de Zwart, directeur welzijn, zorg en jeugdhulp bij de gemeente Rotterdam

“Hugo wil het verschil maken in het leven van de Rotterdammer. En vanaf nu dus in het leven van de Nederlander. Hoe hij dat doet, illustreert hij graag met een uitspraak van Obama: Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek. Met andere woorden: wacht niet op een ander, maar maak dat verschil dagelijks in je werk. Een voorbeeld? In Rotterdam krijgen kinderen die vanwege een ziekte of handicap een vrijstelling van school hebben toch een vorm van onderwijs, op maat, ondersteund door zorg. Anderen denken ‘dat lukt toch niet’, Hugo gaat gewoon het gesprek aan met de onderwijs- en zorginstellingen en regelt het met alle betrokkenen. Omdat hij vindt dat iedereen ertoe doet.”

Relus Breeuwsma, strateeg bij Rijkswaterstaat en lid van het landelijk CDA-partijbestuur

“Tot drie jaar terug was ik Hugo’s politiek adviseur bij de gemeente Rotterdam. Hugo is altijd op zoek naar het antwoord op de vraag: wat verandert er door ons beleid in de praktijk? Houd er rekening mee dat iedereen die vraag een keer moet beantwoorden, van SG tot beginnend ambtenaar! Want als het beleid geen verschil maakt, hoef je er van Hugo niet aan te beginnen. Dat is echt zijn kracht geweest in Rotterdam. Het past ook wel bij de Rotterdamse aard: ‘niet lullen, maar poetsen’. En als ik nog een tip mag geven: Hugo houdt niet van archaïsch taalgebruik en zwaar jargon. Daarmee kom je niet weg bij hem. Door zulke stukken kun je rode strepen verwachten.”

Henk van der Velde en Michel Schols, kamerbewaarders bij de gemeente Rotterdam

“We werken al 35 jaar bij de gemeente Rotterdam en hebben al heel wat wethouders voorbij zien komen. Hugo hebben we bijna zeven jaar meegemaakt. Hij is een heel bevlogen mens, staat op de bres voor de zwakkeren, werkt keihard, maar is toch altijd in voor een geintje. En hij waardeert wat je doet. Wij zijn hier zeer gastvrij, ontvangen zijn gasten goed. Dat stelt hij op prijs. We kunnen jullie alleen maar feliciteren met deze nieuwe minister. En leuk detail: let op zijn schoenen, die zijn echt geweldig.”

Marijke de Vries, programmamanager Voor Mekaar bij de gemeente Rotterdam

“Toen Hugo net in Rotterdam begon vond ik hem best jong, maar in de samenwerking ben ik hem erg gaan waarderen. Want hij is inhoudelijk betrokken bij wat je doet. ‘Voor Mekaar’ is een programma om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Wij proberen een beweging van de grond te krijgen. Dan heb je een boegbeeld nodig, iemand die zich verbindt met de thematiek en echt contact met mensen kan maken. Hugo heeft dat in huis. Soms lijkt het wel alsof hij beter weet wat er in de stukken staat dan ikzelf. Terwijl ik ze heb geschreven. Mooie eigenschappen, maar wel met een kleine keerzijde: Hugo kan soms best ‘demanding’ zijn, hij zet mensen op scherp. Hij vraagt behoorlijk veel van het ambtelijk apparaat.”

Elles Smittenaar, bestuursadviseur bij de gemeente Rotterdam

“Het vertalen van beleid naar echte verandering is wat Hugo drijft. Alles wat wij doen, moet verandering brengen in de levens van mensen: in de huiskamer, de klaslokalen, aan het bed of op de werkvloer. Hugo heeft een brede portefeuille, waarin veel mooie dingen gebeuren, maar we worden ook regelmatig gebeld door Rotterdammers die flink in de shit zitten. Dan zie ik aan Hugo’s gezicht dat het hem echt raakt. Precies daarom vind ik het fijn om voor hem te werken. Om dingen voor elkaar te krijgen gebruikt hij structuren en verbanden. Een voorbeeld: in Rotterdam hadden we een gescheiden aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bizar vond Hugo. Hij heeft beide aanpakken samengebracht. Verder is Hugo een man met een enorme mening, die weet hoe hij de dingen hebben wil. Dat vraagt om stevige mensen om hem heen, die hem zo nodig van repliek kunnen dienen. Wie de discussie op een nette, loyale en goed onderbouwde manier voert, krijgt veel gedaan. Maar je moet soms wel verbaal een robbertje vechten.”

‘Met Bruno kun je goed samenwerken’

Een teamspeler, die een ander wat gunt en gaat voor het gezamenlijk resultaat. Zijn kracht? Bruno Bruins wordt gewaardeerd om zijn prettige persoonlijkheid en zijn gave te kunnen luisteren naar anderen. Hij houdt van mensen die staan voor wat ze doen. En wie verbeteringen wil doorvoeren kan gerust zijn gang gaan. ‘Wat let je?’

José Lazeroms, lid van de raad van bestuur van UWV 

“Bruno is een buitengewoon prettig persoon om mee samen te werken. Ik ga hem enorm missen. We waren altijd met z’n drieën: Fred Paling, Bruno en ik. Dat hij nu vertrekt is voor ons vrij ‘shocking’. Prettig aan Bruno is dat elke vorm van ego-gedrag hem vreemd is. Als je in een team werkt gun je elkaar iets, je wilt elkaar beter laten functioneren. Dat is typisch Bruno. Ook kenmerkend: hij vindt niet zozeer de organisatie van belang, maar dat waar de organisatie voor staat. Voor het UWV is dat mensen helpen in moeilijke omstandigheden. ‘Everybody is a star’ is Bruno’s motto. Het is een uitspraak van Lionel Richie op de lp Commodores Live uit 1977. Bruno legt dan uit dat een ster kan vallen. En dat het fijn is als iemand hem weer opraapt en weer aan het firmament zet. Het is de bedoeling van UWV om iedereen te laten stralen. Dat hij dit motto meeneemt naar deze nieuwe functie in dienst van de samenleving vind ik mooi.”

Fred Paling, lid van de raad van bestuur van UWV

“Bruno is een echt ‘mensenmens’, een teamspeler. De afgelopen zes jaar zijn Bruno, José Lazeroms en ik een heel hecht team geweest. Maar Bruno was echt het boegbeeld van UWV. Hij verbindt, zet de grote lijnen uit en heeft een heel oprechte belangstelling voor nieuwe dossiers. Hij schroomt ook niet om vragen te stellen, zodat hij nieuwe dingen goed tot zich kan nemen. Door zijn manier van praten en doen weet hij allerlei mensen voor zichzelf en de zaak te winnen. Eerlijk gezegd heb ik nog nooit meegemaakt dat iemand zo abrupt een nieuwe baan heeft. Bijzonder is dat. Hoewel we het natuurlijk wel een beetje zagen aankomen. We gaan hem missen!”

Nicolet Rorije, bestuursadviseur bij UWV

“Met Bruno kun je goed samenwerken. Hij weet wat hij wil, maar luistert ook goed naar anderen. Eigenaarschap vindt hij belangrijk. Hij ziet graag dat collega’s staan voor wat ze doen, dus niet naar anderen wijzen en geen vragen tussen wal en schip laten vallen. Zelf geeft hij daarin ook het goede voorbeeld. Als mensen vinden dat iets niet goed gaat, daagt Bruno ze uit om met verbeteringen te komen. ‘Wat let je?’ is een gevleugelde uitspraak van hem. Ook vindt hij het belangrijk verbinding te houden met de mensen voor wie we werken. Daarom kregen we vrijwel wekelijks een klant of werkgever op bezoek. Wellicht leuk om te weten: hij drinkt liever bier dan wijn en luistert graag naar soul. En hij draagt altijd vol trots zijn UWV-pak. Je kunt hem zeker blij maken met een mooie VWS-stropdas!”

Michiel Rovers, directeur strategie, beleid en kenniscentrum bij UWV 

“Als directeur strategie, beleid en kenniscentrum viel ik rechtstreeks onder Bruno. We hadden dus veel met elkaar van doen. De media staan nu natuurlijk bol van stukken over de nieuwe ministers. Ergens las ik een zin over Bruno die mij trof: ‘Hij is iemand die zichzelf niet op de voorgrond plaatst’. Dat is Bruno ten voeten uit. Bij Bruno draait het nooit om hemzelf. Dat vind ik een hele fijne eigenschap van hem. Bovendien luistert hij goed naar wat je te vertellen hebt, hij staat ervoor open en vraagt actief om tegenspraak. En zijn manier van doen maakt dat je die feedback ook durft te geven. Dat Bruno zijn ervaring met de uitvoering meebrengt is nuttig voor VWS. Hij weet als geen ander hoe weerbarstig die uitvoering kan zijn. Ook wil hij dat beleid begrijpelijk is voor de doelgroep. Daar zal hij zijn medewerkers echt aan houden.”

Frank Wetters, voorzitter Stichting Marketing Haagse Binnenstad

“Ik ken Bruno al heel lang, nog uit de tijd dat hij als hoofd strategie en hoofd personeelszaken bij de HTM werkte. Ik was daar toen hoofd communicatie. Sindsdien bleef ik hem altijd tegenkomen en nog steeds, eerst als wethouder van onder meer de binnenstad van Den Haag, later als directeur van Connexxion en ook bij het Ondernemersgala van Den Haag. Bruno is een heel aimabele en toegankelijke man, waar je altijd van op aan kan. Met zijn plezierige persoonlijkheid weet hij partijen bij elkaar te brengen. Heel typerend is het gemak waarmee hij zich op alle niveaus beweegt. Het ene moment gaat hij mee op de tram, het volgende moment zit hij in de boardroom. Als minister zal hij die stijl ongetwijfeld vasthouden."

‘Paul neemt de menselijke maat mee’

Hij kent zijn dossiers, is sterk in het debat en heeft oog voor detail. Dat laatste kan ook wel eens gekmakend zijn, aldus de mensen die hem kennen. Maar zijn toegankelijkheid, laagdrempeligheid, vriendelijkheid en humor maken het meer dan goed. ‘Paul heeft tijd voor iedereen.’

Jessica Hoogeland, strategisch adviseur jeugd en onderwijs bij de gemeente Apeldoorn

“Paul is toegankelijk, sociaal en vriendelijk. Hij heeft voor iedereen tijd, wie het is maakt niet uit: een inwoner of een bestuurder van een grote instelling, voor hem is iedereen gelijk. Zo is hij ’s ochtends om half negen en ’s avonds om tien uur, na een raadsvergadering, nog steeds. Dat vind ik knap. Hij geeft mensen het gevoel dat hij luistert en dat doet hij ook. Daarnaast is Paul een echte dossierkenner. Als je ergens een detail weglaat, kun je er zeker van zijn dat hij ernaar vraagt. Je moet van goeden huize komen wil je meer weten dan hij. Toen ik hoorde dat Paul naar Den Haag gaat, was mijn eerste reactie: ‘wat mooi dat hij gaat regeren, ons land heeft mensen nodig zoals hij’. Paul neemt de menselijke maat mee naar Den Haag.”

Arnoud de Klijne, programmamanager en organisatieadviseur bij VWS en RIVM

“Dit voorjaar is vanuit de directie Jeugd en de VNG een koplopersnetwerk gestart, met vijftien wethouders Jeugd. Bedoeld om van elkaar te leren en samen een positieve beweging naar meer preventie op gang te brengen. Paul was direct enthousiast. In de gesprekken die ik met hem voerde, heb ik hem leren kennen als een zeer open en toegankelijke man, met een duidelijke visie op jeugd en een sluitende aanpak voor Apeldoorn. Maar ook iemand die moeilijke dingen niet uit de weg gaat en streeft naar een cultuur waarin mensen elkaar aanspreken als er iets mis is. Niet wegkijken maar handelen. Heel belangrijk bij kinderen om problemen in de toekomst te voorkomen. Paul heeft de gave om op een authentieke, niet bedreigende manier lastige issues bespreekbaar te maken. Wat voor heel veel hulpverleners hartstikke moeilijk is, doet hij gewoon.”

Remko Iedema, eenheidsmanager jeugd, zorg en welzijn bij de gemeente Apeldoorn 

“Paul nam afscheid van zijn collega’s in Apeldoorn en hij begon bij de bodes. Dat is Paul ten voeten uit. Hij staat dicht bij de mensen. Het is een heel innemende man, die makkelijk communiceert. En een heel leuke man ook, met een fantastisch gevoel voor humor. Paul neemt een ongelooflijke hoeveelheid kennis mee naar Den Haag. Een paar weken geleden nog moest hij zich ergens over verantwoorden in de gemeenteraad. Er werden allerlei dingen naar voren gebracht die niet klopten. Wij ambtenaren weten dan dat we rustig kunnen blijven zitten. Want Paul kent zijn dossiers. De keerzijde is dat hij ons soms gek maakt met zijn oog voor details. Ik zeg wel eens dat hij de stukken beter leest dan wij ze schrijven. Wat ik spannend vind aan zijn Haagse avontuur is dat Paul niet van politieke spelletjes en macht houdt. Hij wil juist laten zien dat het ook anders kan.”

Joep Peters, bestuursadviseur bij de gemeente Apeldoorn 

“Paul is een zeer toegankelijke en sterk inhoudelijk gedreven bestuurder. Hij is mensgericht, wil alles weten en weet ook veel. Hij is een dossiervreter met een fenomenaal geheugen en een snel werkend brein. Ik vind hem heel goed in het politiek debat. Als hij in de gemeenteraad stukken staat te verdedigen is hij op zijn best. Als wethouder ging hij over grootse dingen, zoals de Wmo en de jeugdzorg, maar ook over de nieuwbouw van een parkeergarage met een winkelcentrum. Hij kan snel schakelen van een holistische kijk op een onderwerp naar het niveau van een individuele casus. En goed om te weten: als hij een vraag heeft laat hij pas los als hij een goed antwoord heeft.”

Saskia Blom, bestuurder CJG Apeldoorn

“Paul is een echt mensenmens. Hij ziet iedereen, hoort iedereen, en is heel laagdrempelig en beschikbaar, voor hoog tot laag in de organisatie. Hij neemt humor mee en veel kennis. Paul bereidt zich altijd tot in de finesses voor. En hij houdt zijn koers en visie vast, met volharding en focus. Het CJG in Apeldoorn is daarvan het bewijs. Paul wilde een stevige, preventieve basis voor de jeugd. Al voor de transitie heeft hij deze koers ingezet en daar profiteren ouders en kinderen nu van. Paul wilde ook de jeugdgezondheidszorg onder het dak van het CJG brengen. Zodat ouders op één adres terecht kunnen en er een doorgaande lijn ontstaat. Sinds 1 januari van dit jaar is dat een feit. Paul weet veel te bereiken. Dat zal de komende vier jaar zeker ook in Den Haag blijken. Hij gaat daar echt van betekenis zijn.”

‘Sjonge. Mijn broertje heeft een nieuwe baan…’

…reageerde Leo Blokhuis, die zichzelf liever muziekliefhebber dan popprofessor noemt, op Twitter na de benoeming van Paul.

‘In de media’

De kranten staan bol van Rutte III. Maar wie even verder zoekt, kan nog meer te weten komen over Hugo de Jonge, Bruno Bruins en Paul Blokhuis. Een paar interessante artikelen op een rij.

Bruno Bruins, minister voor VWS

‘Ik draag met trots mijn pak met UWV-logo’, zegt Bruno Bruins op MT.nl. ‘Met mijn pak wil ik uitstralen dat ik sta voor de organisatie en er trots op ben.’

Bruno Bruins studeerde in Groningen. Hij is niet de enige in dit kabinet. Maar liefst vijf bewindspersonen van Rutte III rondden hun studie af aan de RUG, schrijft Chris Bakker in ‘Rijksuniversiteit Groningen hofleverancier voor nieuwe kabinet’

Wat doet een Randstad Gezant? Die werkt als smeerolie: ‘Bruno Bruins aan het werk als Randstad Gezant’

Hugo de Jonge, minister van VWS

‘Op een enkele criticaster na zal Rotterdam zijn wethouder missen’, schrijven Adrianne de Koning en Antti Liukku in het AD. 

Eenzaamheid is een groot sociaal vraagstuk in Rotterdam. Hugo de Jonge besloot het tij te keren. De eerste resultaten zijn positief: ‘Rotterdamse aanpak: eenzaamheid onder ouderen neemt af’

Past (Europees) aanbesteden wel bij de zorg? Voor de NRC interviewden Elsje Jorritsma en Jeroen Wester de Rotterdamse wethouders Hugo de Jonge en Adriaan Visser: ‘Wat zoekt een zorgondernemer uit een ander land hier?’

Zo bereidde Hugo de Jonge Rotterdam voor op de transitie van Wmo en jeugdzorg: ‘We hebben bewust gekozen voor samenwerking’

‘Hugo drinkt voornamelijk koffie, liefst met een glas water erbij’, zegt wethouderssecretaresse Mirthe Stoeckart in Zorgvisie.

Lees in Metro waar Hugo de Jonge zijn schoenen haalt: ‘Heeft onze nieuwe vicepremier een schoenenfetish?’

Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS

Hij voelt zich niet prettig in jacquet, vertelt Paul Blokhuis aan Omroep Gelderland: ‘Ik loop te paraderen in het pak’

Dementie, hoe gaan we ermee om? ‘In Apeldoorn worden casemanagers ingezet om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo concreet mogelijk te begeleiden’, vertelt wethouder Paul Blokhuis aan Alzheimer Nederland: ‘Wethouder Paul Blokhuis over de Zorgstandaard Dementie’

‘Wat is jouw herinnering aan Paul Blokhuis?’ vraagt Apeldoorndirect aan de inwoners van Apeldoorn. Het moge duidelijk zijn: ze laten hem met moeite gaan. 

Heb jij de zorgparagraaf in het regeerakkoord al gelezen?

  • A Natuurlijk, ik volg de formatie en de plannen op de voet
  • B Ja, maar alleen het deel dat over mijn directie gaat
  • C Nee, maar ik ga dat zeker doen
  • D Nee, ik kom de plannen komende maanden vanzelf tegen in mijn werk
  • E Nee, dat heb ik niet nodig voor mijn werk
0 bezoekers hebben al gestemd

‘Aandacht voor de praktijk’

Nieuw kabinet, nieuwe plannen. Of gaat Rutte III vooral door op de ingeslagen weg? Wat het kabinet wil doen en bereiken, staat in het regeerakkoord. Vincent Theunissen, coördinerend adviseur directie FEZ (Financieel-Economische Zaken), was betrokken bij de totstandkoming van de zorgparagraaf. Hij licht de highlights toe.

Hoe komt het dat jij mocht helpen bij de zorgparagraaf?

“Zoals altijd bij een formatie heeft VWS de afgelopen maanden veel vragen van de informateur beantwoord. FEZ coördineert dat proces. Op een zeker moment kregen we het verzoek de zorgtafel te helpen met het opstellen van de zorgparagraaf, in de vorm van technische ondersteuning. Dat is vrij uniek. Het is niet de normale gang van zaken dat ambtenaren aan de tafels zitten. Ernst van Koesveld, directeur Zorgverkeringen, vervulde de rol van technisch voorzitter. Omdat ik het proces van de beantwoording van vragen al coördineerde en wist welke dossiers en vragen eerder in de formatie speelden, ben ik met Ernst meegegaan. In de praktijk betekende het dat de zorgwoordvoerders van de partijen in vier sessies met hulp van ons de zorgtekst hebben opgesteld. Met uitzondering van een aantal belangrijke financiële en medisch-ethische onderwerpen, die zijn aan de hoofdtafel besproken.”

Bijzonder dus, dat je erbij mocht zijn.

“Zeker, het was heel leuk om van zo dichtbij mee te maken. Ik denk dat het ook goed is geweest. De zorg is complex. Ik vergelijk het wel eens met een waterbed: druk je op de ene plek, dan popt het ergens anders omhoog. Dossiers interveniëren met elkaar. Ernst heeft bij een groot aantal, vaak ingewikkelde dossiers verhelderende uitleg kunnen geven en de samenhang inzichtelijk kunnen maken. Mede dankzij onze ondersteuning ligt er nu in mijn ogen een afgewogen verhaal. Bovendien weten we welke discussies zijn gevoerd bij de totstandkoming. Deze achtergronden helpen bij de uitwerking van het verhaal in een nieuwe beleidsagenda. ”

Wat is ‘technische ondersteuning’ precies?

“Technische of ambtelijke ondersteuning betekent dat je dienstbaar bent aan het proces. Door informatie, scenario’s en opties te geven. Je probeert nog beter inzichtelijk te maken hoe dingen werken. Maar beslissen doen wij natuurlijk niet, dat is het primaat van de politiek. Overigens mag de eer niet alleen naar Ernst en mij gaan. Wij zaten weliswaar aan tafel, maar heel veel VWS’ers hebben hard gewerkt aan de beantwoording van de vele vragen.”

Voor iedereen die de zorgparagraaf nog niet gelezen heeft: wat staat erin?

“De zorgparagraaf bouwt eigenlijk voort op dat wat al in gang is gezet. In de afgelopen regeerperiode zijn grote stelselhervormingen doorgevoerd. De Wlz heeft de AWBZ vervangen, de gemeenten hebben meer taken gekregen. Zo’n grote trendbreuk zit er nu niet in. De nadruk ligt op een beter functionerend stelsel, met daarin veel aandacht voor de praktijk en dingen die nu nog niet goed of niet goed genoeg gaan.”

Kun je daar voorbeelden van geven?

“Die verbetering zit bijvoorbeeld op het schuurvlak van verschillende domeinen. Denk aan passend onderwijs en zorg, waar soms mensen tussen wal en schip vallen. Maar ook tussen de verschillende zorgdomeinen: de organisatie van zorg dichtbij en in netwerken moet en kan beter. Het regeerakkoord stelt verder nadrukkelijk dat er aandacht is voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Dat zie je ook terug in de zorgparagraaf. Bijvoorbeeld in de extra middelen voor cliëntenondersteuning en in de extra middelen voor waardig ouder worden. Tussen de regels door lees je ook dat gemeenten het nog iets beter moeten gaan doen. Ze moeten er een tandje bij zetten. Bijvoorbeeld in de transformatie van de jeugdzorg. De grote beweging is geweest, de piketpaaltjes staan, nu zijn de gemeenten aan zet. Een ander belangrijk onderwerp is de verbetering van de verpleeghuiszorg. Daarvoor is € 2 miljard vrijgemaakt. Dat is al gang gezet door het vorige kabinet. Daarnaast hebben preventie en gezonde leefstijl een stevige plek gekregen.”

Zo stevig dat VWS er een staatssecretaris voor krijgt.

“Inderdaad. Door een aparte bewindspersoon hiervoor aan te stellen kan het onderwerp preventie nog meer aan belang winnen. Het is immers een taai thema omdat het ook over gedrag van mensen gaat. Terwijl preventie wel een belangrijke rol kan spelen bij een gezonde en sterke samenleving.”

En de curatieve zorg?

“Er worden nieuwe hoofdlijnenakkoorden gesloten met verschillende sectoren om de groei te beheersen, ‘minder meer’ uitgeven, en om de kwaliteit te verhogen. En bij zorg dichtbij organiseren speelt ook de curatieve zorg natuurlijk een belangrijke rol.”

VWS krijgt 2 ministers en een staatssecretaris. Dat is voor het eerst.

“Onder Balkenende IV hadden we ook twee ministers en één staatssecretaris, met de programmaminister Jeugd & Gezin. Al was dat toch een slag anders, hij ging ook over de coördinatie van onderdelen bij andere departementen. Het geeft wel aan hoe belangrijk de onderwerpen zijn. Maar ook zegt het iets over de hectiek. De agenda was fors de afgelopen jaren en het terrein breed. En de opgaves zijn nog steeds groot. Met drie bewindspersonen is dat beter te behappen.”

Wat gaan VWS’ers in hun dagelijks werk merken van de plannen van het nieuwe kabinet?

“De aandacht voor samenwerking en ontschotting vraagt ook van VWS’ers dat we nog meer interdisciplinair en domeinoverstijgend werken. Het neemt aan belang toe. Dat is een mooie, maar ook lastige opgave. Het werken voor drie bewindslieden zal wel even wennen zijn, dat vraagt soms toch net een andere organisatie en alertheid dan we gewend waren. Ook al omdat de dwarsverbanden zo belangrijk zijn. Dus ook binnenshuis moeten de VWS’ers elkaar goed blijven weten te vinden.”

En wat vind jij zelf van de zorgparagraaf?

“Zoals ik al zei: er ligt in mijn ogen een goed afgewogen verhaal. Dat vind ik belangrijk. Wat nog wel ontbreekt is de bredere, samenhangende visie bovenop de afzonderlijke maatregelen en de concrete doelstellingen. Tegelijkertijd is dat ook een mooie opgave en biedt dat veel ruimte voor onze nieuwe bewindspersonen.”

Lees ook het interview met Ernst van Koesveld op Rijksportaal. 'VWS aan ‘zorgtafel’ regeerakkoord’.  

Colofon

Dit magazine is een uitgave van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoofdredacteur: Rob Langeveld
Coördinatie, tekst en eindredactie: Ingrid Brons
Met medewerking van: Douwe Anne Verbrugge, Frans Hoevers, Henk Nouwens en Sabina van Gils
Fotografie: Marc Nolte, Rob Voss, René Verleg, Phil Nijhuis en Valerie Kuypers

Ontwerp en realisatie: Kris Kras context, content and design
Webdevelopment: 7U Digital Originals

Privacy
Er worden geen persoonsgegevens van de bezoekers van dit magazine gebruikt. Wel worden bezoekersaantallen bijgehouden.

Cookiebeleid

vwscongresmagazine.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Hieronder leest u waarom. En u ziet welke cookies vwscongresmagazine.nl precies plaatst en met welk doel.

Cookies voor webstatistieken en onderzoek
vwscongresmagazine.nl gebruikt cookies voor webstatistieken. Dat doet vwscongresmagazine.nl om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

Dit soort cookies heeft geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt vwscongresmagazine.nl geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Webstatistieken
Rijksoverheid.nl gebruikt webstatistieken. Daarvoor gebruikt vwscongresmagazine.nl het open source webanalysepakket Piwik. vwscongresmagazine.nl analyseert deze gegevens. Hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens gebruikt vwscongresmagazine.nl niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website. In onderstaande tabel ziet u welke cookies dit zijn.

Cookies webstatistieken

Naam cookie

Doel

Cookie_pk_id

Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht?

Cookie _pk_ses

Welke pagina's heeft de bezoeker geraadpleegd?

Cookie _pk_ref

Vanaf welke site is de bezoeker gekomen?

Geen trackingcookies
Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. vwscongresmagazine.nl gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. vwscongresmagazine.nl houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.

Meer informatie over cookies?
Op de website van de Consumentenbond kan je meer informatie over cookies vinden:

Wat zijn cookies?
Waarvoor dienen cookies?
Cookies verwijderen
Cookies uitschakelen